Present continuious – czas teraźniejszy ciągły

Gramatyka angielska jest trudna? Wcale nie! W niniejszej lekcji udowodnimy, że czas present contunuous to bułka z masłem. Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie najważniejsze cechy tego czasu gramatycznego. Dowiesz się, jak i kiedy go używać, w jaki sposób tworzyć pytania i przeczenia. Dzięki nam ćwiczenia z present continuous nie będą stanowić najmniejszego problemu!

Present continuous – budowa

Przede wszystkim należy pamiętać, że present continuous, tak jak inne czasy gramatyczne, dotyczy czasownika głównego. Tego, który występuje w zdaniu w formie orzeczenia. Czyli nazywa czynność, wykonywaną przez podmiot.

W present continuous dodatkowo pojawia się czasownik posiłkowy „be” – „być”. Odmienia się go przez osoby w następujący sposób:

W tym czasie czasownik główny w zdanie zyskuje końcówkę –ing. Dodaje się ją do tematu, czyli podstawowej wersji czasownika. Weźmy na warsztat czasownik „eat”. W ten sposób otrzymujemy zdania:

I am eating.

He/She/It is eating.

We/You/They are eating.

Wyjątki w budowie czasownika z –ing

Niektóre czasowniki zachowują się nieco inaczej niż wspomniany przez nas „eat”, do którego po prostu dodaliśmy końcówkę –ing. Oto wyjątki w budowie czasownika:

 • Czasowniki zakończone na –e tracą tę literę na rzecz –ing:
  • write – writing
  • make – making
  • have – having
 • Czasowniki jednosylabowe, zakończone następującymi po sobie spółgłoską, samogłoską i spółgłoską dokonują podwojenia ostatniej spółgłoski. Zasada nie dotyczy spółgłosek w oraz x:
  • stop – stopping
  • put – putting
  • run – running
 • Czasowniki zakończone na –ie wymieniają –ie na –y:
  • lie – lying
  • die – dying
  • tie – tying

Present continuous – tworzenie pytań

Jak budować pytania w czasie present continuous? To bardzo proste. Podobnie jak w przypadku innych czasów, zastosowanie ma tutaj tak zwana inwersja. Polega ona na zamianie miejscem czasownika posiłkowego z podmiotem. W przypadku omawianego czasu zdania twierdzące zmieniają się na pytania w następujący sposób:

Present continuous – tworzenie przeczeń

Z kolei przeczenia w czasie present continuous tworzy się za pomocą cząstki „not”. Wstawia się ją pomiędzy odmienionym czasownikiem posiłkowym „be” oraz czasownikiem głównym z końcówką –ing. Przeczenia w tym czasie można skracać (uwaga na formę skróconą 1 osoby liczby pojedynczej!):

Present continuous – zastosowanie

Kiedy używamy czasu present continuous? Jest to czas teraźniejszy ciągły, a co za tym idzie, nazywa czynności, które pokrywają się z momentem wypowiedzi. Innymi słowy, opisuje to, co robimy w tym samym czasie. Jeżeli właśnie gotujesz obiad, możesz powiedzieć:

I am cooking dinner.

Gotuję obiad.

Czas teraźniejszy ciągły ma również zastosowanie do czynności, które są poniekąd oderwane od naszych przyzwyczajeń. Te wyrażamy czasem present simple. Jeżeli wykonujemy coś tymczasowo, wtedy należy użyć present continuous. Jeżeli na jakiś czas zatrzymałeś się w hotelu, a nie jest to Twoje regularne miejsce zamieszkania, możesz powiedzieć:

I am staying at a hotel.

Zatrzymałem się (pomieszkuję) w hotelu.

Uwaga! Czasu present continuous możemy używać również dla określenia wydarzeń w przyszłości. Nie wszystkich, tylko takich, które są zaplanowane i na 100% mają się odbyć. Najczęściej dotyczą one najbliższej przyszłości i konkretnych dat. Jeżeli umówiłeś się ze znajomymi na sobotnie wyjście do kina, możesz powiedzieć:

I am meeting my friends on Staruday and we are going to the cinema.

Spotykam się z przyjaciółmi w sobotę i idziemy do kina.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *