Сzasy przeszłe angielski

Jakie są angielskie czasy przeszłe?

Język angielski charakteryzuje używanie sporej ilości czasów. W przeciwieństwie do standardowych trzech, czyli przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, w angielskim jest ich 18, chociaż wśród filologów angielskich istnieje spór, czy wszystkie one to czasy w stricte gramatycznym znaczeniu tego słowa.

Same czasy przeszłe angielski ma cztery, Poniżej przedstawiamy każdy z nich z krótkim opisem sytuacji, w której powinien być używany oraz jego budowę.

1.    Past Simple – czas przeszły prosty

Czas Past Simple, czyli prosty, stosuje się do opisu:

 1. Jednorazowych i zakończonych w przeszłości sytuacji, czynności i wydarzeń, na przykład:

I spent all my money on Saturday.

 1. Związanych z przeszłością nawyków, sytuacji, zwyczajów, wydarzeń, które już nie mają miejsca

We read to our child a lot.

 1. Zdarzeń i czynności następujących jedne po drugich, bezpośrednio po sobie.

I dialled her number and left the office.

2.    Past Continuous – czas przeszły ciągły

Z kolei czas Past Continuous stosuje się do opisu sytuacji ciągłych, które miały miejsce w przeszłości. Czasem Past Continous opisujemy na przykład:

 1. Zdarzenia i czynności, które trwały przez konkretny czas w przeszłości (gdy podane jest, w jakim dokładnie okresie się odbywały)

On Christmas Eve he was still arranging the Christmas tree.

 1. Sytuacje, które trwały przez dłuższy czas

During my pregnancy, I was eating a lot of ice-cream.

 1. Wydarzenia z przeszłości, które miały charakter ciągły i zostały w jakiś sposób przerwane

She was leaving the house when the clock fell down.

 1. sytuacje ciągłe, które odbywały się w przeszłości jednocześnie, tym samym czasie

While she was cooking the dinner, her mother was cleaning the dishes.

3.    Past Perfect – czas zaprzeszły dokonany

Czasu zaprzeszłego dokonanego, czyli Past Perfect, używamy, by opisać:

 1. Wydarzenia lub czynności, które zostały zakończone i miały miejsce przed innym zdarzeniem, również odbywającym się w przeszłości

He had taken off his coat just before the door opened again.

 1. zdarzeń, które miały miejsce się przed określonym momentem w przeszłości, na przykład:

Steve Jobs had died 4 years before his 60. birthday.

4.    Past Perfect Continuous – czas zaprzeszły niedokonany

Past Perfect Continuous, czyli czas zaprzeszły niedokonany służy do opisu:

 1. zdarzeń i czynności (zazwyczaj długotrwałych), które miały charakter ciągły i miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości

I had been cooking dinner before he arrived home from work.

 1. wydarzeń, które zostały rozpoczęte w przeszłości, lecz ich skutek dało się odczuć przez jakiś czas (również w przeszłości, a teraz już nie)

The surgeon was tired. She had been operating for long time.

By pomóc Ci wizualnie zlokalizować wszystkie czasy, spójrz poniższą tabelę, ukazującą podstawową budowę czasów przeszłych w angielskim.

CzasyPrzeszłe (Past)
Proste (Simple)I did
Ciągłe (Continuous)I was doing
Zaprzeszłe (Perfect)I had done
Zaprzeszłe ciągłe (Perfect Continuous)I had been doing

5.     Czasy przeszłe w angielskim – powtórka

Ta niewielka powtórka nie będzie jednak wystarczająca, by nauczyć się angielskich czasów raz, a dobrze. By opanować ten segment gramatyki, potrzeba wielu powtórek i utrwalenia sobie użycia tych form gramatycznych na przykładach. Warto jak najczęściej wymyślać własne przykłady zdań w różnych czasach, co pozwala na najlepsze ich zapamiętanie. Utrwalenie czasów wspomaga również częste pisanie różnych form wypowiedzi oraz wplatanie ich w wymawiane na głos zdania.

Na tej stronie znajdziesz również korepetytorów, którzy będą w stanie zaproponować Ci odpowiednie ćwiczenia, które pomogą utrwalić Twoją wiedzę o czasach przeszłych.

One Comment

 1. Avatar Ola said:

  Czasy w języku angielskim są prawdopodobnie najtrudniejsze. Czasami bardzo trudno jest nam je zrozumieć. Bardzo lubię takie artykuły, aby wyjaśnić.

  15.01.2021
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *